Günther Härle skåler med Lise Kreidal mens Lars Riget og fru Jytte hygger sig.